Chi tiết sản phẩm

Các gói khám sức khỏe tổng quát và chuyên khoa

CÁC GÓI KHÁM KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VÀ CHUYÊN KHOA

  • Gói khám kiểm tra sức khỏe tổng quát:

– Gói khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên công ty – Gói khám kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ cho cá nhân (người lớn) – Gói khám kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ cho cá nhân (trẻ em) – Gói khám kiểm tra sức khỏe tổng quát và tầm soát sớm ung thư

  • Gói khám chuyên khoa:

– Gói khám tầm soát bệnh tim mạch và đái tháo đường – Gói khám phụ khoa định kỳ – Gói khám tầm soát sớm ung thư phụ nữ – Gói khám tiền hôn nhân – Gói khám kiểm tra sức khỏe sinh sản – Gói khám thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối – Gói sanh thường, Gói sanh không đau, Gói sanh mổ