Chi tiết bài viết

Có cần phải đi khám bệnh khi mua bảo hiểm nhân thọ không?

Tuỳ vào những trường hợp cần thiết mà công ty bảo hiểm sẽ mời bạn khám sức khoẻ tổng quát. Việc này rất có lợi cho người tham gia, khi vừa được kiểm tra sức khoẻ định kỳ và toàn bộ chi phí khám sẽ do công ty bảo hiểm chi trả lại vừa tránh được những tranh chấp khi mua bảo hiểm nhân thọ.
Hơn nữa, việc thăm khám sức khoẻ chỉ thực hiện duy nhất một lần và tình trạng sức khoẻ của bạn được ghi nhận một lần xuyên suốt thời gian hợp đồng. Không có việc tái kiểm tra hàng năm giống như các loại bảo hiểm sức khoẻ khác.