Chi tiết bài viết

Những trường hợp nào sẽ không được bảo lãnh viện phí?

  • Không cung cấp đầy đủ thẻ bảo lãnh/ giấy tờ tùy thân theo quy định
  • Người được bảo hiểm chấm dứt bảo hiểm trước thời hạn ghi trên thẻ bảo lãnh
  • Các chi phí phát sinh không thuộc phạm vi bảo hiểm
  • Những trường hợp chưa đủ thông tin để xác nhận bảo lãnh, cần xác minh thêm. Ví dụ:

     –  Trường hợp thông tin y tế về tình trạng bệnh chưa rõ ràng

     –  Trường hợp tái khám: Khách hàng chưa cung cấp được chỉ định tái khám

     –  Trường hợp tai nạn: Khách hàng chưa cung cấp được bản tường trình tai nạn, tai nạn chưa xác định rõ nguyên nhân