Chi tiết bài viết

Tôi khám sức khỏe định kỳ, qua các xét nghiệm phát hiện tôi có bệnh. Vậy có được thanh toán chi phí khám định kỳ và chi phí điều trị bệnh không?

 Công ty bảo hiểm sẽ xem xét thanh toán chi phí điều trị bệnh, nhưng không chi trả cho chi phí khám sức khỏe định kỳ vì thuộc điều khoản loại trừ. Trường hợp kết quả xét nghiệm bất thường, cần phải chữa bệnh tại cơ sở y tế thì sẽ được thanh toán chi phí điều trị.