Article details

(Tiếng Việt) Trong trường hợp nằm viện theo chương trình bảo hiểm y tế, liệu người có Hợp đồng có được hưởng khiếu nại trợ cấp hàng ngày không, và Chubb yêu cầu chứng từ nào trong trường hợp không có hóa đơn y tế?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bình luận