Product details

Gói xét nghiệm BLOOMAXX Tầm soát bệnh lý Đái tháo đường, Rối loạn mỡ máu, Gút

 

STT TÊN DỊCH VỤ Ý NGHĨA NỮ NAM
1 Đường huyết Tầm soát Tiểu đường (Đái tháo đường) X X
2 HbA1c Tầm soát Tiểu đường (Đái tháo đường) X X
3 TPTNT Tầm soát Tiểu đường (Đái tháo đường) X X
4 Cholesterol TP Mỡ Cholesterol toàn phần (liên quan thức ăn béo) X X
5 LDL-Cholesterol Mỡ Cholesterol loại có hại X X
6 HDL-Cholesterol Mỡ Cholesterol loại có lợi X X
7 Triglyceride Mỡ Triglyceride (liên quan thức ăn ngọt, tinh bột) X X
8 Uric Acid Tầm soát bệnh Gút (Gout) X X
 

Bình luận